Ny Famataran’ny hazo fijaliana.

Published on 21:41, 11/08,2006

Ho faraparanako eto angamba ny resadresaka momba ny sarivongana sy ny mitovitovy aminy fa amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery zavatra hafa kely indray isika.

Tiako marihina kely eto hoe raha misy filazalazana ny fomba fijery samy hafa eto dia tsy sanatria entina manitatra ny elanelana mety misy izany fa kosa entina hanazavana izay tsy itovizan'ny fomba fijery mihitsy mba hanampiana fahalalana hoan'izay tsy nahalala teo aloha fotsiny ary fiezahana mba hanazava izay mety nanjavozavo tamin'ny sasany. Haintsika rahateo moa fa "Harena ny fahasamihafana" ka tokony hanampy antsika hifanantona izany fa tsy hifandosirana na hifanaratsiana santria.

Alao hery indray ary

 (tohiny)


MIVAVAKA MANDOHALIKA???

Published on 16:29, 10/26,2006

Maro no gaga ary matetika aza mitsikera ny katolika mihitsy rehefa sendra mahatsikaritra azy ireo manao ny fivavahany eo am-pandongalihana. Fa raran’ny fampianaran’i Kristy ve ny mandohalika rehefa mivavaka ? Andeha hojerentsika kely ny momba an’io sao mba afaka manampy ny sasany amin’ny fahazahoana kely ny tokony sy ny tsy tokony ho izy eo amin’ny fiainana ny finoana kristianina.

 (tohiny)


"Sampy daholo ve ny sary vongana rehetra?" (Famaranana)

Published on 07:41, 10/03,2006

Raha fehezina ny tafa dia hoy isika hoe : ny Katolika tena te-ho matotra amin’ny finoany dia tokony hiezaka hiala tsikelikely amin’ny firaiketana diso tafahoatra amin’ny fitaovam-pivavahana (objets de piété) izay mety hanalavitra ny fampianaran’ny Evanjely raha tsy mitandrina satria « Rien de trop n’est bon » hoy ny frantsay. (ratsy avokoa rehefa tafahoatra). Loza mitatao mantsy no mety ho vakatr’izany na dia mety tsy ampoizina akory aza. Mahatonga antsika hihidy ao anaty famitahan-tena indraindray izy ireny ary mahatonga antsika halemy eo antrehan’ny finoana jentilisa ka mety hianjera any sady mety tsy dia ho fitaovana mahomby amin’ny fijoroana ho vavolom-belona mahatarika ny olona loatra koa angamba…Samia mamisavisa e

 (tohiny)


"Sampy daholo ve ny sary vongana rehetra ???" (Tohiny)

Published on 08:38, 09/20,2006

Hitantsika tamin’ny farany fa tsy ny sary vongana rehetra akory no raràn’Andriamanitra fa misy amin’izy ireny aza Izy mihitsy no nangataka ny vahoakany mba hanao izany fanehoana izany hanamarihana ny fonenany eo anivon’izy ireo andro aman’alina. (Ex 25,18-20; Fanisana ‘nombres’21 sy ny hafa koa). Na tiana na tsy tiana anefa dia misy mandrakariva ny fanitsiana tsy maintsy atao mba ho tena araka ny tokony ho izy ny fomba fivavaka sady mba ho tena araky ny Evanjely sy ho tena Kristianina. Alohan’ny hamakianao ity anefa dia manasa anao hamaky ny tapany voalohany, raha tsy izany dia mety hivilana ny fandraisana ny hevitra aroso eto. Andao indray ary...

 (tohiny)


Sampy daholo ve ny sary vongana rehetra ???

Published on 21:35, 09/15,2006

Anisan’ny andraisan’ny Katolika fanenjehana hatraiza hatraiza ny resaka fanajana ny sary vongana na ireo sary fampisehoana endrika izay antsoina mahazatra hoe « sary masina ». Fa moa ary ve tena sampy tokoa izy ireny ? Io toko iray io no andeha hanombohantsika ny votoatin’ity fifampizarana ity. Alao hery ary….

 (tohiny)


«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Manaraka»