MANDAITRA VE NY ODY?

Published on 21:56, 08/28,2007

  Lasa ny eritreritro androany noho ny resaka henoko tetsy tsy teroa ka tonga ato antsaiko ity fanontaniana ity hoe fa tena mandaitra tokoa ve ny ody e ? Izaho manokana aloha dia tsy misalasala ny milaza fa misy tokoa ny atao hoe ody gasy, misy koa tsy gasy fa ody inoan’ny olona tsy gasy…Maro ny olona no mampiasa azy io sy ny miantehitra amin’ny heriny. Fa moa ve tena mandaitra tokoa izy io sa manakory? (tohiny)


Moa dia vitsy ihany no ho voavonjy?

Published on 20:25, 08/25,2007

Io fanontaniana napetraka tamin’i Jesoa io no heveriko fa votoatin’ny evanjely aroso hodinihintsika amin’ity Alahady faha 21 D mandavan-taona ity. Tsy manome valiny mivantana ny Tompo fa mampitandrina fotsiny hoe “tery ny vavahady ka mila fikelezana aina raha te-hiditra.”  (tohiny)


“Tonga aho hitondra afo eto an-tany ka akory ny faniriako mba hirehetany..�.

Published on 20:11, 08/18,2007

Somary manahirana ny tenin’i Jesoa amin’ny evanjely anio raha jerena maimaika sy raisina ara-bakiteny. Ambetin-teniny amin’ny fampianarany mantsy ny Fiadanana, ary io no teny lazainy voalohany ho fiarahabana ny mpianany ary asainy torin’izy ireo (Mt 10,12ss; Lk 10,5ss...sns), ka ahoana eto Izy milaza fa tsy hitondra Fiadanana fa kosa fisarahana? (tohiny)


"Ny omby aloha vao ny sarety"

Published on 15:16, 07/21,2007

Maro ny mpanao famoaboasana ity an-dalan-tsoratra masina mikasika an’i Marta sy i Maria ity no manisy tsindrim-peo hilazana ny fahambonian’ny safidin’i Maria izay nipetraka nihaino ny Tompo fotsiny fa tsy nanampy tamin’ny asa fanompoana. (Lk 10, 38-42). Misy koa anefa ireo izay be fihetseham-po loatra ka te-ho Kristianina mihoatra an’I Kristy tenany amin’ny filazana ny mifanohitra amin’izay teny nambarany. Tsotsoriko eto ny mba fahazahoako ny fampianaran’I Jesoa amin’ity Evanjely ity.

 (tohiny)


Ilay Samaritana Tsara fanahy

Published on 14:32, 07/14,2007

Raha vao mamaky ity andalan-tsoratra masina ity isika (Lc10,25-37) dia matetika ny fanoharana no ao an-doha voalohany, hany ka dia izany rahateo moa no fahafantaran’ny maro azy : « ilay Samaritanina tsara fanahy ». Mino anefa aho fa ny fanontaniana voalohany napetrak’ilay mpanora-dalàna dia tokony hampetraky ny mpino tsirairay, fa ny tanjona fotsiny no mila ovaina, tsy han-kana fanahy fa tena iandrasana valiny. « Inona no tokony hataoko hahazoako ny lanitra ? »

Raha fintiniko eto ny mba fahazahoako ny valin-tenin’ingahy Mpampianatra dia toy izao:

 (tohiny)


«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Manaraka»