Afrikana, avy any Madagasikara :

Published on 15:11, 07/10,2007

Dia misaotra anareo rehetra izay nanafana ity kianja kely ity tamin’ny fanomezana ny hevitrareo mikasika ilay lohahevitra natsidiko kely teto. Hitako fa efa ela no nilaozanareo ity fifampizarana ity, ka nefa araka ny nampanantenaiko dia mba hilaza ny tena hevitro amin’izay aho fa mba efa malala-dalaka rahateo moa ny fotoana izao fa fialan-tsasatra e.

 Tsy fifandirana moa izy ity na hoe fifamaliana sanatria fa mba fifampizarana hevitra ihany. Ny mety hilazana azy angaha dia hoe fizarana ny fomba fahazahoana ny zava-misy. Amiko mantsy dia tsy hoe zavatra miova araka ny hevitry ny tsirairay io fa zavatra azo heverina ho toy ny kajy ihany. Izany hoe io no eo fa ny fomba famaky azy no mety hiova arakarakan’ny zavatra hitan’ny tsirairay sy ny fahareseny lahatra.

Izao ary no mba fomba fahitàko fahitàko ity toe-javatra ity raha tsotsoriko malakilaky eto: (tohiny)


Afrikana ve hoa ny gasy e?

Published on 06:41, 06/07,2007

Betsaka ny zavatra mba tonga ato antsaiko ato momba ity hevitra iray ity ka saika mba hanainga anao kely aloha aho hoe inona tokoa no tena marina, Afrikana ve ny Malagasy sa inona?

Maro tokoa mantsy isika no tafintohina mihitsy raha vao antsoin'ny olona hoe afrikana, ary tsikaritro koa fa raha vao miresaka hoe afrikana isika dia toa manala-tena amin'ny fomba miolaka na mivantana izao mihitsy aza.

Ka inona ary isika izany? Sa dia marina ny fananihanian'ny namako avy any Afrika afovoany izay hoe ianareo avy any amin'ny kontinanta faha 6???

Misaotra anao mifampizara

Ho lazaiko eo ihany ny hevitro avy eo fa mbola sempotra kely fotsiny aho

Mazotoa e, dia mirary fetim-pirenena Malagasy sambatra


Teny Baiko hono???

Published on 22:35, 03/17,2007

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ity ny ahy

Akaiky tokoa mantsy ity ny 29 Marsa hahatsiarovana ireo maherifon'ny Firenena. Maty tamin'ny tolona ho fanavotana an'i Gasikara Nosy mamy teo ambany fangejan'ny vahiny mpanjanan-tany.

Efa mahaleo tena moa i Gasikara ary efa efapolo taona mahery be izao no tsy voazanaka intsony isika.

Dia ahoana ary no mbola misy mampiasa ihany ny fomba fiteny "expression" hoe "Teny baiko"???

 (tohiny)


Mifady hanina hoe ?

Published on 14:29, 03/09,2007

Raha vao tonga ny Karemy dia ao antsain’ny olona avy hatrany ny hoe tsy fihinanan-kena sy hanim-be izay. Eny fa ny Katolika aza dia tsy vitsy no toa malok’endrika satria tonga indray ny fotoana manahirana…Fa inona tokoa moa no tena zava-dehibe amin’ny Karemy ?

 (tohiny)


NOVAMBRA VOLAN’NY MATY.

Published on 21:38, 11/29,2006

Anisan’ny fomba fanao ao amin’ny Fiangonana Katolika ny fahatsiarovana sy fivavahana misimisy kokoa hoan’ireo havana efa nodimandry mandritra ny volana Novembre. Tsy haiko loatra ny antony ara-tantara nahatonga azy io fa ny tiako mba hifampizarana minao eto dia ny fampianaran’ny Fiangonana mifandray amin’izany. “Tradition” moa no filaza azy, nefa tsy tiako ny mampiasa ny dikan-teny hoe “Lovantsofina” satria tsy mahadika azy amin’ny lafiny rehetra io. Lovantsofina toa sahala amin’ny zavatra tsaho no fandraisako azy fa tsy misy fototra loatra, ny “Tradition” anefa dia azo adika ihany koa hoe “harena”, ny “fomba fanao nahasoa ka notehirizina” mandraka ankehitriny….Tsy io moa no tena votoatin’ity fifampizarana ity fa mba te-hifampizara fijery sy finoana kely aminao aho.

 (tohiny)


«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Manaraka»