Ny andriamanitry ny 13 Mai hoe?

Published on 04/18,2009

Mahita ny karazana fikomiana sy tolona nifandimby eto amin’ny Firenena ny tena dia mba lasa ihany ny saina amin’ny toe-javatra sasantsasany. Nanomboka tamin’ny 2002 moa ny tenanay vao tena nanaraka ny raharaham-pirenena satria tamin’ny 1972 mbola tsy olombelona ary tamin’ny 1991 mbola zaza tsy nivaky loha tamin’izay ady sezan’ny olona any fa ny fianarana no nimasoana.

Ny zavatra takîna amin’ny fikomiana na/sy tolona moa dia tsy mitovy, toy izany koa ny fomban’ny mpitarika azy sy ny fomba nanaovana azy, ka nefa mahagaga fa misy itovitovizany hatrany. Tamin’ny 2002 ohatra dia nisy fifidianana ary nazava ihany ny fandresen’ny andaniny saingy tsy nahafoy ny hiala ny sasany ka dia iny niaraha-nahita iny. Notapahina ny tetezana e, ny pôtôn-jiro mamantsy an’Antananarivo e, tsy navela hiakatra ny carburant avy any Toamasina e… maro ny raha nijaliana tamin’izay fa mety efa hadino sahady moa. Ity 2009 ity kosa dia teraka teny andalana teny ilay fikomiana vokatry ny tsy hafalian’ny olona tamin’ny fitantanana amin’ny ankapobeny (ampihimamba ny sehatra ara-toe-karena, fividianana avion isan-taitaika nefa ny vahoaka fadiranovana, projet mamoafady toy ny fivarotana tany lehibe noho i Belgique mandritra ny 99 taona be izao… sy ny sisa tsa hotanisaina eto) na dia resaka télé Viva aza no pitik’afo nandrehitra ny vanja… Ny very seza taloha rahateo moa araka ny mahazatra dia zarany aza misy mahasahy manomboka ny grevy… sitrany ahay mba seza kely koa aloha mandrampitabataban’ny vahoaka indray… Tsy hiresaka eto aho hoe iza no maro an’isa ny mpomba sa ny mpanohitra izao antsoina hoe teteza-mita izao fa dia avelantsika ny tantara no hamaly izany….

Ny mahatsikaiky ahy fotsiny dia ity: isaky ny misy lazaina hoe tolona dia misy foana ny fanompoam-pivavahana eo amin’ny 13 Mai. Asa moa na tena ilay Andriamanitra inoan’ny kristianina na ny finoana hafa tokoa no antsoina eo amin’ireny na zavatra hafa.

Ny mpanohana and-Ravalomanana Marc tamin’ny 2002 dia niantso an’Andriamanitra teo amin’io kianja io ary dia rehefa tafapetraka teo amin’ny toerany dia nisaotra Azy fa hoe fitahiany sy fatantanany no nahavita ny tolona.

Tonga koa ny TGViste ny 2009 dia milaza fa miantso an’io Andriamanitra io ihany koa hanalana ilay raika lahy eo amin’ny toerana, dia rehefa azo koa ny tadiavina dia milaza koa fa fitahiana avy amin’Andriamanitra ny nahavitana ny tolona.

Tamin’ireo roa ireo dia samy nisy itony hoe Mpiandry itony daholo hoe handroaka demony hono, eny amin’ny ministera sy ny karazany izany…. Dia asa moa demony inona no tamin’ireny toerana ireny fa dia tsy mety lasa mihintsy izany satria miverina ao foana? Tokony handini-tena koa ireny milaza fa mpandroaka azy ireny sao dia izy ireo no tena mitondra devoly any aminy ka tsy hainy manavaka intsony izay tena devoly horoahina sy ny azy manokana? Asa moa kooo?

Ny zavatra mba tena mahagaga koa dia ny hoe, alohan’ny kabary dia manao fanompoam-pivavahana, dia avy eo miara-mirona manao diabe mandroba sy mandoro tranom-barotra na orin’asa na tranon’olona toy ny PDS, eny fa na dia mety ho olona tsy misy ifandraisany amin’ny fitondrana mihintsy aza. Mandritra ny dia amin’izany dia mandeha ihany ny hiram-pivavahana!!! Toy izany koa miakatra any amin’ny lapam-panjakana mihiram-pivavahana ka nefa dia efa hay izao fa mangarom-biby an-davaka no atao any satria na mahay na tsy mahay ny mpitondra ao, na tian’ny vahoaka na tsia, ny palais dia toerana tsy azo aleha hatramin’izay ary tsy ho azo aleha na oviana na ovina. Asa moa amin’izao raha mankeny Ambotsirohitra eny ny mpitolona eo Ambohijatovo raha horaisin’i Andry Rajoelina amin’ny oroka fiarahabana tratran’ny Paka !!! Tsy mino aho!!!!

Resaka hafa moa ny momba an’io fa izay nitarika ny olona ho any noho ny tanjona manokana no tokony hieritreritra ny amin’izany (atao izay handrangitana ny ankilany mba hanerena azy nampiasa hery misy hilazana hoe io fa mpanono olona, mba hankahalan’ny maro azy misimisy kokoa hatrany satria ny Malagasy sensible amin’ny vono ain’olona “au moins théoriquement”) fa ny tena tiako hambara eto dia ny hoe Andriamanitra tokoa ve ity antsoina eo amin’ny 13 Mai na amin’izay toerana hafa amoriana vahoka  ity sa inona e? Izany moa no nanoratako ny loha-teny amin’ny “a” kely fa tsy “A” sora-baventy satria toa tsy dia resy lahatra loatra aho hoe tena Andriamanitra nasehon’i Kristy novonoina sy nitsangan-kovelona noho ny otantsika, ankalazaintsika amin’izao vanimpotoana izao indrindra no ivavahana amin’ireny toerana ireny. Ny Andriamanitra nasehon’i Kristy mantsy na inona na inona antony dia tsy afaka hifanindran-dalana amin’ny herisetra, halatra, vono olona sy ny sisa na oviana na oviana. Andriamanitra mampianatra hivavaka sy hanao soa ny fahavalo no nampianariny (Mt 5, 44 ; Lc 6, 28) fa tsy handroba ny an’ny sasany (eny fa na dia mety tsy ho ampahamarianana aza no nahazahoany izany). Andriamanitra mampianatra hamela heloka impitopolo fito no nasehony (Mt 18, 21-23), …Andriamanitra mamela heloka na dia miverina im-pito ao anatin’ny andro iray aza ny fahavalo noho ny heloka iray averiny amin’ny tena (Lk 17, 4)….Andriamanitra mampianatra hanolotra ny takolaka iray raha asian’ny hafa teha-maina ny ankilany (Mt 5, 39)…. Andriamanitra tena mitsinjo ny soan’ny besinimaro fa tsy mamoky resaka ny hafa mba hampetipety ny an’ny tena fotsiny….

Tokony mba samy handinika ny tsirairay hoe tena mino sy tia an’Andriamanitra tokoa ve izaho sa dia atao fitaovana hahazoana olona fotsiny hoe mivavaka izahay, manomboka amin’ny hira masina ny fotoana? Tena kristianina tokoa ve ny Malagasy marobe mameno Fiangonana isan’alahady ireny sa dia efa fomba fanao moa izy ity ka manahirana raha tsy hatao?

Tsy izany kosa angamba no tena finoana takîn’Andriamanitra amintsika, ka tokony samy hanararaotra izao fotoana izao handinihan-tena sy hanitsiana izay azo ahitsy fa mbola tsy tara.

Tonga dia salamà aby eee!


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=6319

Leave a Reply

One Response to Ny andriamanitry ny 13 Mai hoe?