Teny Baiko hono???

Published on 03/17,2007

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ity ny ahy

Akaiky tokoa mantsy ity ny 29 Marsa hahatsiarovana ireo maherifon'ny Firenena. Maty tamin'ny tolona ho fanavotana an'i Gasikara Nosy mamy teo ambany fangejan'ny vahiny mpanjanan-tany.

Efa mahaleo tena moa i Gasikara ary efa efapolo taona mahery be izao no tsy voazanaka intsony isika.

Dia ahoana ary no mbola misy mampiasa ihany ny fomba fiteny "expression" hoe "Teny baiko"???

Tsy haiko na marina na diso ny eritreritro fa ny fiheverako azy ny antony nahatonga an'io fomba fiteny io dia satria ny Frantsay no nanjanaka ny Malagasy. Arak'izany dia noterena ny olona hianatra io fiteny io mba hahatafita ny hafatra omen'ny mpanome baiko satria lehiba moa izy amin'izany mazava hoazy.

Tsy dia hoe nianatra daholo ny olona tamin'izany ka hahalala hoe frantsay itony na anglisy na hafa koa fa ny mampalaky azy no nataony. (Tsy mbola teraka aho tamin'izany na nisy nitantara akory aza fa mba fanakarana manokana eto ampitsanganana eto fotsiny ny ahy ity). Rehefa mena sofina, na fotsy hoditra, izay filaza azy tsy maninona, dia hoe vazaha izay. Ny teny gasy tsy azo ampiasaina raha vao eo ny mpanjanaka satria sao heveriny fa mifosa na miteny ratsy azy, Nalaza koa tamin'izany ny hoe Senegaly mpiara-miasa tamindry zareo ka nahatonga ny fiteny hoe "Senegaly nahazo baiko". Satria izany ireto farany ireto raha vao misy zavatra angatahin'ny mpanjanaka aminy hatao dia tsy misy alaharo fa dia didy mihantra izay. Etsy andanin'izany moa ny gasy mpisolelaka koa tsy maintsy misy ihany. Mahagaga moa fa io tsy miala amin'ny tany raha mbola olombelona koa ny olombelona, misy foana ireo tsy te hisahirana firy ka ny fanaratsiana ny hafa no heveriny hanatsara azy ka dio io no fivelomany. Mpitati-bolana dia mahazo vary indray manonkona...

Izany toe-javatra izany no naha raikitra ny hoe "Teny baiko". Izany hoe tenin'ireo mpanome baiko.

Ka ho ahy izany dia tsy mitombona intsony ny fampiasa io fomba fiteny io raha vao nahazo fahaleovan-tena i Madagasikara satria tsy ny frantsay intsony no mibaiko antsika.

Aza malahelo ny tongolon'i Ejipta ary e, mifalia fa efa nomen'Andriamanitra fahaleovan-tena isika.

Rehefa mampiasa fiteny mba tsara ihany manao jery todika sao fiteny efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy loatra intsony no mbola itompoantsika teny fantatra

Raha misy mpahay tantara moa dia asaina izy mba hilaza izay tena marina eto sao lasa sentosento fotsiny ny ahy!!!!

Dia salamà aby tsery koa ary e


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=2665

Leave a Reply

One Response to Teny Baiko hono???