MANDAITRA VE NY ODY?

Published on 08/28,2007

  Lasa ny eritreritro androany noho ny resaka henoko tetsy tsy teroa ka tonga ato antsaiko ity fanontaniana ity hoe fa tena mandaitra tokoa ve ny ody e ? Izaho manokana aloha dia tsy misalasala ny milaza fa misy tokoa ny atao hoe ody gasy, misy koa tsy gasy fa ody inoan’ny olona tsy gasy…Maro ny olona no mampiasa azy io sy ny miantehitra amin’ny heriny. Fa moa ve tena mandaitra tokoa izy io sa manakory? Matetika fandré ny hoe rehefa manao baolina hono dia misy manao fanafody dia ny ekipa andaniny tsy mahadaka baolina fa lasa toy ny vato ilay izy. Na koa ny tongotra tsy mahavita mihazakazaka. Tsy aty Madagasikara ihany io toe-draharaha io no mitranga fa be mpitantara koa any amin’ireny firenena iray kontinanta amintsika ireny. Dia izao anefa no mahagaga: maninona no tsy mbola nisy firenena afrikana mpanao ody na iray akory aza ka nahazo ny tompon-daka eran-tany. Fa maninona no tsy lasa vato ny baolina rehefa mifanandrina amin’ireo firenena hafa isika? Makaiza daholo ireo mpanao ody malaza no tsy mba atao izay hahazoantsika ny “coupe du monde?” Tokony mba rehefa dakain’i Ronaldinho na ry Drogba sy ry Kakà na ry Zidane tamin’ny androny ny baolina dia lasa vato dia mandringa izy dia resintsika ny brézilianina, na ny Frantsay na ny Ivoirien !!!!!

Mitovitovy amin’io koa ny resaka “ody fitia” sy ny sisa. Toa hoe na olona tsy tianao izao aza hono dia lasa miraikiraiky mihitsy ianao ka manaraka tsy fidiny. Fa ny zavatra mahagaga ahy dia tsy misy vazaha azon’izy ity mihitsy. Dia hoy ny sasany hoe satria izy tsy mino koooo, ka raha tsy mino anie izany dia tsy mandaitra ny zavatra e. Dia aiza ihany ary izany no tena fipetrany. Dia hoy indray ny sasany hoe tsy mandaitra hono ny ody raha vao miapita ranomasina. Fa ahoana koa ary izany, fa hery miafina ve ilay izy sa hery manakory no voafetran’ny rano e?

Izaho mino fa misy zavatra tokony hojerena akaiky ao fa mety isika no resin’ny tahotra dia andairan’izao antsanga tsy aman’orana rehetra izao. Efa voadona isika “psychologiquement” dia tsy afa-manohitra intsony fa manaraka hoazy. Nisy hono lehilahy 30 miara-mipetraka. Ny iray amin’izy ireo dia niseho ho mafy tsy marary mihitsy ka nifanaraka ny 29 hafa fa izay mahita azy mandritra ny andro dia hiteny hoe: “ary toa hafahafa ny fahitàko anao izany, marary angaha ianao?”. Dia nataon’izy ireo tokoa izany. Nandà mafy ilay ranamana raha mbola olona roa na telo monja no nanontany azy, fa rehefa nanomboka nihoatra ny folo ny nilaza fa toa mahita azy hoe marary dia nanomboka “troblé” izy ka nahatsapa tazo tampotampoka nanenika ny tenany tsikelikely. Tamin’ny farany hono rehefa tapitra ny 29 lahy nilaza fa mahita azy ho marary daholo dia narary saika maty tokoa ilay ranamana. Mino aho fa toy izany no mitranga amin’itony resaka ody itony raha toa ka izay tsy mino tsy andairany. (Ny poizina toy ny asidra dia mahafaty na mino ianao na tsia.) Zavatra tsikaritro raha sendra mandeha irery hariva amin’ny lalana mangina aho ka mifanena amin’ny voron-dolo dia mipararetra ny tenako ary na ny tongotro aza mila tsy hozakako intsony satria ny rehetra dia milaza fa voron’ny mpamosavy izy ireny. Vao maheno ny feony ny tena dia malemy satria ny mpamosavy no ao an-doha avy hatrany ka efa toy ny hoe voasambony ireny ny tena, nefa raha vorona hafa toy railovy no mihira dia matoky toy ny misy namana ny tena. Fehiny: toa tsy te-hino intsony aho hoe mandaitra ny ody…mbola fisaintsainana miainga amin’ny zava-misy fotsiny aza izay, fa mbola aiza ho aiza ny tokony hiainantsika amim-pitokisana tanteraka raha ataontsika izay haha resy lahatra antsika hoe ireny rehetra ireny zava-boaary daholo ka inona no ho vitany raha miantoraka amin’ilay MAHEFA NY ZAVATRA REHETRA isika. Mivoaka matetika ny vavantsika io teny io matetika fa moa ve inoantsika tokoa fa vitaNY ny zava rehetra????? Andao hangataka Finoana Mafy sy Marina. 

 


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=3309

Leave a Reply

One Response to MANDAITRA VE NY ODY?