OLOMBELONA KOA NY MAINTY

Published on 11/05,2008

Dia Filohan'ny Firenena matanjaka indrindra eto an-tany moa izany i Baracl OBAMA. Mino aho fa mahasarika ny fijerin'izao tontolo izao izany vaovao izany. Misy ny faly, misy kosa ny malahelo ary azo lazaina koa aza fa kivy sady matahotra... loza izany hoan'ny sasany...

Ho ahy manokana dia mahafinaritra ahy ny zavatra toy itony... Mino aho fa maro ny mitovy hevitra amiko izay mitovitovy volon-koditra amin'io Filoha vaovao io. Izahay mainty izany raha tsorina ny resaka e. Aoka tsy ho raisinao ho fanavakavaham-bolon-koditra izany fiteniko izany fa zava-misy izany indrisy eto amin'ity tany ity... Tsy miady tsy miady fa ny kibay an-kelika ihany... Maro tokoa mantsy no milaza fa tsy raciste nefa ny zava-misy dia mampivandravandra fotsiny izao fa raha vao mainty hoditra ianao dia na ny fomba fijery anao aza miova... ary sarotra hoazy ny hino fa mba mety mahavita zavatra tsara ianao.... (Raha sendra mba mahita olona efa antitra tsy manaan seza hipetrahana ianao anatin'ireny train na bus na metro ireny aty amin'itony tany lazaina fa mandroso itony ka hoe hanome azy ny fipetrahanao fa hoe zaza tsara taiza sy mahalala fomba.... matetika dia ianao indray aza no angarihany satria... mainty... porte malheur hono.... Hoan'ny sasany aza raha mivoaka ny trano izy ka mifanena amin'olona mainty hoditra dia miverina any antrano fotsiny izao fa hoe tsy hahomby hoe ny dia fa nahita monstre.... miala tsiny amin'ny fomba filaza fa zava-mitranga izany indrisy... ary hoan'izay mbola tsy nahita sy tsy nandré izany dia aza hadino fa misy izay....Tadidiko eto ny tenin'ilay camérounais iray niteny tao amin'ny RFI hoe indraindray isika aty amintsika tsy mieritreritra izany hoe maintsy aho satria tsy misy mampihosy loha amin'izany aty amintsika fa raha vao midina ny avion tonga amin'ny aeroportn'ireo mazava hoditra ny tena dia tonga dia mahatsapa hoazy hoe kay maintsy aho.... na ny fomba fitazan'ny olona anao aza dia manampy anao hahatsapa fa tsy mitovy aminy ianao...)

Mazava loatra fa tsy i Obama no hampandroso ny tontolon'ny mainty indrindra ara-ekonomika... sao dia be koa ny ho diso fanantenana amin'izay... fa kosa amiko ny tokony hahafaly dia hoe miova ny tantara satria mba efa manomboka mino izao tontolo izao fa ny olona mainty hoditra dia mba azo ametrahana fitokisana ihany koa... na ho tsara na ho ratsy ny vokatry ny fitondrany mandritra io mandat-ny io efa zava-dehibe amiko ny fiovan'izany tantara izany: ny fahasahiana manome azy ny possibilité hi prouver ny aptitude-ny... miala tsiny raha misy teny frantsay miditra eny antsefatsefany eny fa indraindray ireny mampazava ny resaka kokoa.

Ny irarina fotsiny dia mba hahomby amin'ny ataony izy... ka hitombo hatrany ny fivoaran'ny toe-tsaina satria ny fanaporofoana amin'ny alalan'ny asa sy ny fiainana tokoa no hampiova tsikelikely ny fijerin'ny sasany... na dia misy koa aza ireo izay tsy afaka ny hiova fijery izany mihintsy na inona na inona soa sy tsara vitan'ny tsy mitovy hevitra sy volon-koditra aminy...

Ny mahagaga dia ity... ny maintsy tsy dia manisy olana amin'izay resaka loko izany amin'ny ankapobeny... raha mahomby ilay olona dia mahomby satria nahavita azy... raha tsy nahomby dia tsy nahomby ka mila soloina... Tsy izany kosa anefa no fijerin'ny fotsy matetika raha sanatria ka ny mainty no tsy mahomby fa hafa avy hatrany ny vaki-teny fa dia ny volon-kodiny no aroso voalohany hoanisan'ny anton'ny tsy fahombiazana... eeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhh miangatra loatra ianao ry olona;;;;;;;;;

Asa any an-danitra any raha hisy maha samy hafa ny maintsy sy ny fotsy koa... inoako fa tsa hisy izay satria Andriamanitra TSY MANAN-DOKO araka ny Finoako tsy miova...

Salamà aby oooooooooo


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=5544

Leave a Reply

One Response to OLOMBELONA KOA NY MAINTY