Ampiasao ny Kapaoty Anglisy

Published on 09/17,2008

Raha ity resaka kapaoty anglisy ity no hatomboka dia mino aho fa ho lava ny fifampizarana satria dia samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay. Misy ny milaza fa tsara ny fampiasana azy e, misy kosa ny milaza fa tena tsy misy ilana azy io fa mamporisika ny olona amin'ny filan'ny nofo fotsiny nefa ny aretina tsy mihena velively ny fiparitahany. Misy aza moa milaza fotsiny izao fa raha tokony hiaro amin'ny aretina izy itony dia mainka koa aza manome aretina mivantana fotsiny izao...Nisy kapaoty iray kontenera hono tao Cameroun tao indray mandeha efa infecté n'ny VIH mbola tao anaty fonosana mihitsy ka dia nodorana manontolo...izay efa nampiasa moa izany dia mazava loatra fa tratra eeee... "Fatram-pitady ny manganana hono ka tratran'ny mangidy tsy ho telina". Aza mba voany ihany!!!

Tsy hilaza ny hevitro aho fa tsy dia spécialisten'ny sexe loatra fa zavatra hafa tena hafa tsy mikasika firaisana ara-nofo mihintsy no amporisihako anao hampiasa azy io...

Ho gaga angamba ianao hoe inona koa ity sampona holazain'i dadafara ... tsy sampona ary tsy angano fa azonao andramana avy hatrany fa tena azo ampiasaina amina zavatra hafa mahasoa izy io kay re olona eee. Misy raha any eto an-tany eto eee!!!

Vokatry ny resaka sy ny fifampizarana tesy sy teroa dia nisy nanoro ahy fa misy menaka izany hono izy ireo (ny kapaoty io) ary io menaka io dia tena mampaniry ny volo efa sola...

Nihomehy toa anao eto ampamakiana ity fifampizarana ity koa ny tenako vao naheno izany... Nisy anefa ny nijoro ho vavolombelona dia tsy nihomehy intsony aho fa nitahiry izany tao am-poko, (miala tsiny amin'ny fomba filazako azy) ary dia nizara ny lesona tamin'ny namako tsikelikely araka izay vitako aho avy eo.

Misy namako ary efa tena nangarangarana ny lohany toy ireny voatavo ireny ka nilazako mangingina io resaka io izy. Rafitra nanandrana koa ilay ranamana ary dia gaga aho fa mbola 12 andro monja izay no nanombohany (alohan'ny hatory hosorana ny faritra sola) dia efa rakotra volo malemy maniry ny lohany... Mino aho fa afaka iray volana any dia tsy hahalala azy intsony izay mifanena aminy zatra nahita ny lohany mamirapiratra taranin'ny masoandro fa solapaiko teo...(Indrisy tsy azoko atao ny maka sary azy dia hataoko tantely afadrakotra eto ny maha olona azy fa dia anjaranao ny hino na tsia) Tsy tsara anefa hono izy ity ampiasaina amin'ny atoandro fa entin'ny hatsembohana mankao amin'ny maso ka mampamaivay azy izay tsizy fa amin'ny alina ihany ary manasa loha ny maraina...

Ka raha sola ianao, inona no andrasana? Tsy lafo rahateo, ary tsy misy mahita anao na kapaoty na inona no nampaniry azy tao. Se aligna hatory tsa misy mahita anao afatsy ny Mahita ny miafina...

Dia mazotoa ary manandrana e... izay tsy te ho sola... Misy koa mantsy maniry ny ho sola...safidy io ary raha izay ro mahasambatra azy... maninona moa? Agnarandray tsa afify io

Se afara koa e


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=5288

Leave a Reply

One Response to Ampiasao ny Kapaoty Anglisy