Warning: Declaration of CachedTemplate::fetch($cacheId) should be compatible with Template::fetch($resource_name = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /home/blaogycom/public_html/class/template/cachedtemplate.class.php on line 41

Warning: Declaration of CachedTemplate::display($cacheId) should be compatible with Template::display($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /home/blaogycom/public_html/class/template/cachedtemplate.class.php on line 75
Mitolona hoe? | "Ny agnaran-dray tsa afify..." |

Mitolona hoe?

Published on 01/30,2009

Na dia somary sahirana aza ny tena dia mba hanoratra kely eto ihany fa tsy hay ny mangina manoloana ny zava-misy manjoa ny tanindrazana ankehitriny.

Iarahan'ny maro mahita angamba ny tsy fetezan'ny zavatra maro eo amin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka tato ho ato.... Amidy ny tany etsy... trandrahina ny harena ankibon'ny tany eroa... boeing roa anaty mandat roa.... izay misy vola rehetra dia tsy maintsy tafiditra ao ny mpitondra... dia tsy hita izay mba fiatraikan'izany eo amin'ny fiainanan'ny vahoana madinika....amin'izay anefa dia tsy hay intsony na pasitera ny sasany na filohan'ny repoblika fa zay fiangonana andalovany (izay misy ny finoany no lazaiko eto) toa mahazo fitenenena hatrany izy... hatramin'ny fampianarana na toriteny izany.... dia asa moa izy ity.... nefa toa rehefa zohina toa misy hery hafa any ambadimbadika any ary io no tena inoana sy ianteherana amin'ny atao rehetra.... Be mpiteny izany ka asa...Maro ny misiterin'ny fiainan'ny zanak'olom-belona e!

Na izany aza anefa dia ny fanimbana ny zavatra vitany izay tsy hoan'iza fa hoantsika ihany, (.. na iza na iza handimby azy eo... ) izany ve no atao hoe mitolona??? Tsy dia mino izany loatra ny tenako... Eny mety tokony efa hiala tokoa angamba itony mpitondra itony hahitana izay mba hataon'izay miditra eo indray...(izay tsy dia ho lavitra izao ihany angamba satria na ity farany ity aza anie inona moa no tsy nampanantenainy antsika... ary moa tsy vahoaka an'alin-kisa no nanohana azy mba handraisany io fitondrana io raha mbola nanao ny nataony teo ny tarika Ambodiantafana???) ka nefa sao mba misy fomba mihaja sy tsy mahamenatr'olona toy izao azo atao ihany hahatongavana amin'izany e.... hoan'ny tena izay mba sendra aty ivelan'ny gasikara aty moa (miala tsiny raha manafitohina ny sasany koa ny filazana izany) dia toa mahatsiaro ho menatr'olona rehefa mijery ny vaovao amin'ny télé miaraka amin'ny olona tsy Gasy ny tena ka mahita ny mpiray tanindrazana mandoro sy manapotika zavatra iombonana toy ireny... mandroba ny fananan'ny olona ... indraindray na matetika mihintsy aza olona tsy misy hidirany amin'ny fitondrana akory... rehefa mety ho tranom-barotra lehibe dia robaina sy dorana avokoa.... indrisy dia izany ve no toentsaina hoentintsika hampandroso an'i Gasikara....

Mahaiza miresaka sy mivazavaza daholo fa raha io no toe-tsaina hitondrana ny zavatra tsy holasa izany io e, na dia ny iray amin'ireo Mpaminany aza no hitsanan-kovelona ka hatao filohan'ny Malagasy eo tsy hisy zava-banona raha zay vita hopotehina sy ho dorana toy izao!

Ary izay mitarika ny olona hanao izany rehetra izany.... avelako hanohana azy ankalalahana izay te hanohana azy fa zah manokana tsy matoky hoe olona hanao soa zay faly amin'ny fahapotehan-javatra toy ireny... fa indrindra ny famoizana aina maro.... Sao dia mba misy mpanohana an'izao zavatra izao any hoany eee? Sao mba misy te hiverina eo indray??? Na sao misy nahita fa mba mihatsara ihany ny tanàna na dia mety mbola mahantra aza ny vahoaka ka aleo averina ratsy toy ny tamin'ny androny ihany fa mba menatr'olona izy hoe taon-jato maro no teo nefa tsy nisy fiovana endrika toy izao (fara faharatsiny ahay ny endriky ny tanana sy ny fanana iombonana toa mba niova kosa e, aleo jerena amin'ny maso tsy miangatra ny zavatra... dia lazao fa miandany atsy na aroa indray ah raha milaza izany, tsy maninona...) Asa moa ?

Indrisy mantsy, samy milaza tia tanindrazana daholo izay mivoaka eo, ... fa tena tiantsika tokoa ve i Madagasikara??? Samia mandinika dia mamaly mangina ao ampony izany fanontaniana izany....

Tsy ny mpitondra no hanova an'i Gasikara fa ny fiovan'ny fomba fijerin'ny tsirairay sy ny fahavononany hametraka ny anjara birikony

Samia salamà aby


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=5945

Leave a Reply

One Response to Mitolona hoe?