Kalanoro

Published on 03/25,2008

Akory aby ooo

Vitasoan'ny Paka aby indra ary aloha e

Elaela moa izay ka nefa hatao akory moa fa fiaignana aby izany, izay ro maha fiaignana azy, indray mba mianganangana indray mionganongana e

Fa mba lasa ny saiko mandinika ny resaka heno etsy sy eroa, ny hevitra voizina amin'ny tantara sy ny horonan-tsary momba ity lazaina fa hoe Kalanoro sy Zazavavin-drano ity

Mba ho faly aho raha misy manana hevitra tena mazava momba azy ireo eto ka manome porofo dia mba hitombo ny fahalalàna. Ny anay mantsy dia noheverinay ho angano tantrain'ny olona izy io hatramin'ny fahazazana ka nefa toa misy resaka heno etsy sy eroa mampametram-panotaniana

Dia izay fahalianana tehampitombo fahalalàna izay ro mba anontaniana anao efa nahita!!!!

Misaotra mialoha ary e


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=4470

Leave a Reply

One Response to Kalanoro